Биорезонансен скенер и Метатрон

Биорезонансните апарати или NLS обединяват диагностичните възможности на компютърната томография, ядрено-магнитния резонанс, и ултразвуковото изследване. Всеки един от тях поотделно открива само оформения вече процес или заболяване, докато NLS скенерът анализира състоянието на отделния орган до ниво клетка и позволява ранна диагностика и прогноза за развитие на евентуално заболяване от 3 до 5 години преди появата на първите оплаквания.

За кратко време с апарата се извършва експресен, безболезнен и неинвазивен преглед на целия организъм, без да се налага провеждане на предварителна специална подготовка и диети. Изисква се единствено около два часа преди провеждане на изследването да не се консумират кофеинови, никотинови продукти, енергийни напитки и хранителни добавки, които биха компрометирали крайния резултат.

Всички органи и клетки притежават специфични само за тях вълнови трептения, които характеризират нормалната им функция. В резултат на стрес, инфекции, алергии, замърсена околна среда и др. в тях възникват болестни електромагнитни колебания различни от тези на здравия орган и чрез нервната система те достигат до мозъка. Апаратурата приема излъчените от мозъка биоимпулси, прави сравнителен анализ със заложената в програмата информация за 120 000 енергоинформационни шаблона и регистрира спектрално сходство на познаваемост със заболяване до 95 % в изследвания орган. 
Без отрицателни за здравето въздействия се измерват и анализират промените на вълновите характеристики на магнитните полета на всеки орган в човешкия организъм до ниво клетка , което дава възможност :
• да се регистрират заболяванията, включително в ранен безсимптомен стадий, да се определя местонахождението им, характера на патологията, фаза и ход на развитие, преценка на адаптивните възможности на организма.
• да се установяват причинителите на заболяването /вируси, бактерии, паразити, алергени, храни/ и веднага да се изготви адекватна индивидуална програма за лечение, като подбраните лечебни препарати се тестват в резонансната камера на апарата за ефективност , поносимост и съвместимост.
• да се анализират при всеки пациент заложените в хромозомите му наследствени заболявания и възможността за ранна превенция на проявата им.
• да се определят биохимичните показатели в режим на NLS анализ.
• да се тестват медикаменти, хранителни добавки, билки и др.: до колко те са подходящи за прием спрямо индивидуалните биологични характеристики на тествания организъм.
• да се ускорят процесите на възстановяване на организма при боледуване чрез стимулиране на собствения оздравителен потенциал с помощта на МЕТА терапия /мета-честотна терапия за клетъчно възстановяване/, която е заложена в апарата 3D БИОРЕЗОНАНСЕН СКЕНЕР.
• да се проконтролира в хода на провеждано лечение ефективността на различните методи на въздействие в оздравителния процес и да се направи сравнение с предишни получени резултати.

 МЕТА терапия – чрез нея се оказва терапевтично въздействие върху поразените структури, стимулират се възстановителните процеси в организма, регенерацията на тъканите и обезвреждането на инфекциозните причинители. Програмата е заложена в апарата 3D БИОРЕЗОНАНСЕН СКЕНЕР. Дневно лечебно въздействие с МЕТА- терапия се изпълнявана на не повече от три органа. Общият брой процедури се определя в зависимост от стадия и тежестта на заболяването.

Предлагаме 2 модела апарати за 3D- Биорезонанс диагностика и терапия: „Биоплазмен скенер“ – модел 2014г. и «Метатрон Хънтер» – модел 2016г.

Общи Технически данни:

Гаранция: 3 години

Софтуер: български/ руски/ английски език

Основното меню е на Български език, а поясненията към всяка болест са на руски или английски език.

​Системи: XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1 (32/64 bit)​

Съдържание на оборудването:

–  устройство – домакин х 1 бр.

– сензорни слушалки с тригерни датчици х 1 бр.

– USB кабел х 3 бр.

– USB инсталационен диск х 1 бр.

– USB декодер /персонален ключ/ х 1 бр.

– резонансна камера за тестване на продукти х 1 бр.

– куфарче за оборудване х 1 бр.

– предпазители за слушалки х 2 бр.

 

Разлики между апаратите:

 

А. Биорезонансен биоплазмен скенер модел/ 2014г.

Акуратност на данните: 95%.

Време на сканиране: 10-15 мин.

120 000 енергоинформационни шаблона: 12 системи, стотици органи, жлези, клетки….хиляди заболявания

Ранна диагностика, 3 до 5 години предвиждане на болестта

Функции:

 • Диагностика: заболявания: текущо състояние и прогноза за развитие, откриване на остър или хроничен процес, стадий на болестта и време на възникване, откриване на вероятната първопричина, откриване на паразити, вируси, бактерии, гъбички, наследственна предразположеност, алергени, биохимически показатели
 • Тестване на медикаменти, препарати, храна, добавки, др. и избор на най-ефективно средство
 • Мета-терапия
 • Фитотерапия
 • Изготвяне на препарати: т.нар «нозоди» – зареждане на вода или друг носител
 • Аллопатия
 • Хомеопатия
 • Препоръчвана храна

Цена  на оборудването с включено обучение: 2990 лв.

 

Б. Метатрон Хънтер/ спираловидно сканиране / модел 2016г.

С какво се отличава?

Акуратност на данните: 98%.

 • Автоматично откриване на първопричината
 • Метод на спираловидно сканиране на органите
 • 1432 органи и тъкани
 • 13933 препарати и процеси
 • Разширена база данни за Еталони
 • Разширено изследване за бактерии и терапия
 • подготовка на персонифицирани средства
 • по-висока скорост
 • по-интуативен
 • Функции: освен Мета-терапия, Изготвяне на препарати и Тестване на медикаменти както и стандартните фитотерапия, алопатия, хомеопатия и препоръчвана храна има НОВИ:
 • Литотерапия /лечение с кристали/
 • Акупунктурна терапия
 • Ирисова терапия

 

Цена  на оборудването с включено обучение: 4990 лв.

 

При въпроси от ваша страна, моля пишете ни или се обадете на

Диляна Велчева  0894 626 514

Управител Аура Център ЛОТОС